De veelgestelde vragen

Waarom Gelukkig Kind Ontwikkelplek?

Onze kinderen geven ons aan dat wij als maatschappij toe zijn aan een nieuw schoolverhaal.
Het huidige onderwijssysteem is er vaak meer voor het systeem zelf, dan voor de leerlingen.
Als we onze kinderen recht willen doen in hun ontwikkelproces,
dan is het tijd dat we afscheid nemen van de huidige termen als boven- en onder gemiddelde.
Wij zien de school als een ontwikkelplek: een plek waar we kinderen en docenten verbinden
en waar ze samen op zoek gaan naar antwoorden op maatschappelijke vragen.
Onze toekomstige generatie vraagt van ons, als begeleiders en opvoeders,
een flexibiliteit van de dag om de kinderen bij te staan
hun unieke talenten en gaven te ontwikkelen vanuit een hoger bewustzijn.

Het nieuwe schoolverhaal vertrekt vanuit onvoorwaardelijke
liefde, eenheid en gelijkheid.

Missie en Visie

Wij bieden ontwikkelplekken uit het besef dat ieder kind uniek is en een eigen ontwikkelpad heeft.
Op onze ontwikkelplekken gaan leerlingen en docenten samen op zoek naar antwoorden op maatschappelijke vragen.
We bieden een omgeving met positieve energie waar de norm onvoorwaardelijke liefde is en authenticiteit.
Talenten die kinderen ontwikkelen: kritisch denken, probleemoplossend denken, vanuit je hart leven, voor jezelf kiezen, zelfkennis, zelfsturing, zelfredzaamheid. Voor gelukkige en veerkrachtige kinderen.

Kernwaarden
GELUK

Gezonde relatie met onze innerlijke wereld en ons lichaam: om in verbinding te zijn met de buitenwereld, zorgen we voor onszelf en onze binnenwereld op een holistische manier.

Educatie: Naar buiten leiden van wat erin zit. We stimuleren kinderen om vanuit hun uniek potentieel een plek in dit leven te vinden. We begeleiden in de zoektocht naar hun passie.

Leren door te spelen: spelen is essentieel voor de ontwikkeling van kinderen. Het draagt bij tot het cognitieve, fysieke en sociale welzijn van het kind. We leren in vertrouwen.

Universiteit : onze kinderen zijn de universiteit op zichzelf. Ze scheppen het universum, elke dag opnieuw. We leren de dag in te zetten met wat leeft op dat moment. Welke topic krijgt vandaag onze aandacht?

Kennis: We hebben basisvaardigheden als leren lezen, schrijven en rekenen. We maken kennis met de belangrijkste vaardigheid: kritisch denken. We doen aan uitwisseling van kennis: we verbinden de kinderen met mensen die een passie hebben voor hun vak.

Is Gelukkig Kind Ontwikkelplek een school?

We willen met ons project de weg vrij maken voor hartgedragen educatie en daarom starten we als collectief huisonderwijsinitiatief.
Gelukkig Kind Ontwikkelplek is een onderdeel van de samenleving. We willen bijdragen aan echte oplossingen met onze talenten en passies door steeds opnieuw de verbinding te maken met de wereld om ons heen. We zien dan ook de wereld als klaslokaal. Onze basis is op een lokale plek, maar we verbinden ook met de stad, in de natuur, maken excursies en brengen experts naar binnen die hun passie delen.
Als we meerdere ontwikkelplekken per gemeente kunnen creëren kunnen we in de toekomst een leercommunity vormen waar we uitwisselingen doen van plekken, ateliers, docenten, specialisten, begeleiders en dragen zo bij tot een wereld van Gelukkige Kinderen.

Waar staat Gelukkig Kind Ontwikkelplek voor?

Als kind krijg je de ruimte om jouw persoonlijke pad te volgen en passie te vinden. Op de ontwikkelplekken leer je je unieke talent kennen en toepassen. Je leert over lichaam en ziel. We omarmen de natuurlijke aangeboren behoefte om continu te willen leren over het leven. Het gaat er niet om wat we leren maar hoe we leren. We voeden alles wat je als kind nodig hebt om je eigen binnen- en buitenwereld te ontdekken. We creëren een plek die het beste in de kinderen naar boven haalt. We bieden de kinderen de fundamentele kennis over de wereld, we helpen ze hun ondernemersvaardigheden ontwikkelen, mentaliteit, bevorderen hun emotioneel welzijn. We zien de wereld als een klaslokaal, waar we onszelf en de ander uitdagen om te leren, te falen en te proberen. Zo dragen we bij aan het geluk van de kinderen.

De kinderen, onze toekomst.
person putting coin in a piggy bank

Bijdrage

33 euro per dag/kind

55 euro per dag voor 2 kinderen binnen hetzelfde gezin

77 euro per dag voor 3 kinderen binnen hetzelfde gezin